Neuropsykologisk undersøgelse

Udredning af kognitive og personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder

Jeg har, siden min klinik blev etableret i 1997, foretaget neuropsykologiske og psykologiske undersøgelser for bl.a. kommunale jobcentre, behandlingssteder, forsikringsselskaber, pensionsselskaber og Arbejdsskadestyrelsen. Målgruppen er unge, voksne og ældre (fra 16 til 90 år).

Målsætningen er, at testningen skal være en god oplevelse for klienten, at rapporten, som udarbejdes på baggrund af testningen, så vidt muligt skal give konkrete og brugbare svar på stillede spørgsmål, og at testning og udarbejdelse af rapport gennemføres med kortest mulig ventetid.

Er du klient og skal til en neuropsykologisk undersøgelse, kan du læse mere her.

Er du rekvirent og overvejer at henvise en klient til en neuropsykologisk undersøgelse, kan du læse mere her.

855x400_9