For klienter

Er du blevet henvist til en neuropsykologisk undersøgelse?

Er du blevet henvist til en psykologisk eller neuropsykologisk undersøgelse, kan du her læse lidt mere om, hvad det går ud på.

Formålet med at foretage en neuropsykologisk eller psykologisk undersøgelse kan f.eks. være at belyse dine ressourcer og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet, at belyse mén efter ulykkestilfælde eller som led i diagnosticering (f.eks. ved mistanke om demens eller anden hjernelidelse).

Som hovedregel er der sat omkring tre timer af til at gennemføre undersøgelsen. Er der særlige forhold, som taler for det, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at gennemføre undersøgelsen i to dele.

Undersøgelsen indeholder tre faste elementer:

  1. Samtale. En indledende samtale, hvor din egen oplevelse af dine ressourcer og vanskeligheder belyser, og hvor du vil blive spurgt til dit livsforløb (bl.a. skolegang, uddannelse og erhvervsforløb). Ønsker du, at en pårørende eller støtteperson deltager i denne del af undersøgelsen, er de velkommen.
  2. Testning. Ved selve testningen gennemføres en række små opgaver, som har til formål at belyse din evne til at koncentrere dig, huske ny information og løse forskellige typer af opgaver. Hvilke opgaver der anvendes i forbindelse med en konkret test afhænger af problemstillingen.
  3. Afrunding. Som afrunding af undersøgelsen vil jeg give dig en tilbagemelding på, hvad testresultaterne viser, og min foreløbige konklusion. Pårørende/støtteperson er velkommen til at deltage i denne del også.

Efter undersøgelsen udarbejdes en erklæring/rapport, som sendes til den instans, dvs. den kommune eller det forsikringsselskab, som har anmodet om undersøgelsen. Du kan selvfølgelig også selv få en kopi af erklæringen.

M2