For sagsbehandler

Henvisning til en psykologisk/neuropsykologisk undersøgelse

Henvisning af en borger til psykologisk/neuropsykologisk undersøgelse kan ske på forskellige måder:

  1. Ved fremsendelse af henvisningsskrivelse og sagsakter til min postadresse. Ved henvisning fra kommune kan formularen PSYK141 med fordel anvendes.
  2. Ved fremsendes af henvisningsskrivelse via mail sammen med indskannede sagsakter. For at øge sikkerheden kan mailen krypteres. Hent evt. certifikat fra NemId’s hjemmeside ved at klikke her. Siden åbnes i et nyt vindue. Indtast mailadressen j.egede.andersen@mail.dk og download certifikat.
  3. Ved fremsendelse af henvisningsskrivelse via E-boks (CVR 27 78 95 52).
  4. Ved udbud eller personlig anmodning via Mediconnect.

Relevante sagsakter vedhæftes, og problemstilling samt spørgsmål, som der ønsket stillingtagen til, beskrives i henvisningsskrivelse.

Undersøgelserne foretages som udgangspunkt i min klinik. Efter aftale, og hvis særlige forhold taler for dette, kan undersøgelsen laves andre steder, f.eks. lokale ved jobcenter eller i borgers hjem. I sådanne tilfælde opkræves ekstra betaling for køretid og kilometergodtgørelse.

Prisoverslag gives ved telefonisk eller skriftlig henvendelse.

Jeg er tilknyttet Privathospitalet Mølholm som konsulent. For klienter fra Jylland/Trekantsområdet kan henvisning eventuelt ske direkte til Mølholm.

855x400_9