Læs mere

Læs mere om neuropsykologiske undersøgelser, kognitive vanskeligheder og kognitiv træning

Corona /Covid-19

Som led i begrænsning af Corona-smitten er min praksis lukket frem til d. 1. juni 2020. Der vil herefter blive åbnet for gennemførelse af psykologiske undersøgelser, naturligvis med tiltag og begrænsninger som minimere risikoen for smittespredning.

Er du henvist til en undersøgelse hos mig vil følgende retningslinjer være gældende:

  • Hvis du har symptomer eller føler dig sløj, skal du melde afbud, også selvom det drejer sig om lette forkølelsessymptomer. På samme måde vil undersøgelsen blive udskudt, hvis jeg oplever symptomer.
  • Mød op så tæt ved det aftalte tidspunkt som muligt og undgå længere tids ophold i venterum.
  • I tilfælde af at du bliver fulgt til og fra undersøgelsen, skal den medfølgende person undlade at opholde sig i venterum.
  • Sprit hænderne med den tilgængelige håndsprit i venterummet, når du ankommer.
  • Har du behov for vand eller andre drikkevarer undervejs, bedes du selv medbringe det.

Der vil blive rengjort og afsprittet mellem hver klient.

(Opdateret d. 15. juni 2020)